Впродовж останніх п’яти років у Запорізькій області були досягнуті певні успіхи у боротьбі з туберкульозом. Показник захворюваності на всі форми туберкульозу знизився з 91,3 на 100 тисяч населення у 2007 році до 65,8 у 2011 році. Смертність від усіх форм туберкульозу за вказаний період зменшилася на 30,4%. Однак, для досягнення рекомендованих Глобальним партнерством «Зупинити туберкульоз» показників (виявляти 70% нових випадків захворювання та успішно виліковувати 85% таких випадків) необхідно приділити більшу увагу вирішенню численних соціальних, економічних, правових проблем, які впливають на результати боротьби з цією недугою.

Актуальними лишаються проблеми зростання захворюваності на ко-інфекцію ВІЛ/туберкульоз та поширення мультирезистентного туберкульозу. Понад 20% ВІЛ-інфікованих хворіють на туберкульоз і близько 30% з них помирають від цієї недуги. ВІЛ-інфекція є потужним чинником, який сприяє розвитку активної форми туберкульозу у носіїв латентної інфекції та підвищує імовірність розвитку рецидиву. Кількість пацієнтів з ТБ/ВІЛ в області у 2011 році склала 9,5% від загального числа хворих з новими випадками туберкульозу.

Щороку збільшується кількість хворих на хіміорезистентний туберкульоз — частота первинної резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів становить 29,0%, а вторинна резистентність сягає 41,0%. Мультирезистентну форму туберкульозу мають 10,0% хворих з новими випадками та 18,0% хворих з повторними випадками туберкульозу.

Говорячи про плани на майбутнє в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні», хочеться наголосити на тому, що при розробці нової Загально державної і обласної цільових програм протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки одним з основних компонентів є адвокація, комунікація та соціальна мобілізація (АКСМ).

АКСМ є системою комплексних заходів із застосуванням засобів громадянського впливу, спрямованих на вдосконалення державної політики протидії туберкульозу, покращення надання населенню протитуберкульозної допомоги, а також забезпечення безперешкодного доступу різних верств населення до отримання відповідних медичних і соціальних послуг, пов’язаних з профілактикою, виявленням і лікуванням туберкульозу.

В основі АКСМ лежить намагання змінити ставлення до проблеми туберкульозу та сформувати відповідну поведінку щодо нього як з боку влади, так і населення в цілому, але в першу чергу — тих груп населення, які є найбільш уразливими до захворювання на туберкульоз, а також прагнення консолідувати всередині громади зусилля різних суспільних секторів на протидію розповсюдженню хвороби.

Для того щоб краще розуміти, що треба робити, зупинимося на визначенні понять. Отже, адвокація має на меті шляхом роз’яснювальної роботи підсилити активність органів влади, місцевого самоврядування у впровадженні державної політики з контролю над туберкульозом.

Комунікація — це інформування з метою зміни поведінки, націлене на зміну знань, підходів та практики серед різних груп населення стосовно проблеми туберкульозу.

Соціальна мобілізація поєднує зусилля усіх зацікавлених сторін для підсилення участі громад, щоб забезпечити тривалість та успішність заходів по боротьбі з туберкульозом в області.

Створення сприятливого середовища для впровадження необхідних послуг з виявлення, діагностики та лікування туберкульозу є основно метою АКСМ стратегії.

Створення сприятливого середовища для надання послуг з виявлення та лікування туберкульозу передбачає ініціювання та впровадження необхідних змін в:

  • нормативному забезпеченні діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих;
  • знаннях, ставленні та поведінки різних груп населення;

а також спрямоване на об’єднання зусиль та ресурсів громадськості і забезпечення міжсекторальної взаємодії в боротьбі з туберкульозом.

Враховуючи і використовуючи названі вище методи, маємо надію, що впродовж майбутніх п’яти років боротьба з епідемією туберкульозу матиме позитивні результати.

Координатор з адвокації, комунікації,
соціальної мобілізації по туберкульозу
в Запорізькій області Дорошенко Ірина.