Міністерство охорони здоров’я України винесло на громадське обговорення проект наказу, яким пропонується змінити перелік захворювань, при наявності яких забороняється усиновлення/удочеріння дітей.

У запропонованому переліку відсутні групи діагнозів F64 «Розлад гендерної ідентичності» і B20-B24 «Хвороба, викликана вірусом імунодефіциту людини» за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, а також група діагнозів, пов’язаних з інвалідністю.

Згідно з чинним наказом МОЗ № 479 від 2008 року, трансгендерні люди, люди з інвалідністю, а також люди, що живуть з ВІЛ, не мають змоги реалізувати своє право на усиновлення/удочеріння дітей. Дана норма є дискримінаційною і не відповідає міжнародним договорам, так само як і законодавству України, зазначається в пояснювальній записці до нового документу МОЗ.

Нагадаємо, в кінці минулого року МОЗ кардинально спростив механізм визнання ідентичності трансгендерних людей і саму процедуру корекції статі, максимально наблизивши їх до міжнародних стандартів. У числі прогресивних змін – ліквідації Комісії З питань зміни (корекції) статі, скасування протипоказань для зміни статі, а також примусової стерилізації.

Серед іншого в новому протоколі «Гендерна дисфорія» сказано: «Пацієнтам з гендерною дисфорією не повинні відмовляти в можливості репродукції. А якщо репродукція вже неможлива внаслідок медичного втручання – й у всиновленні дитини».

Як бачимо, МОЗ залишається послідовним у своїх діях та поступово адаптуєнормативну базу до відповідності з реформою процедури корекції статі. Пропозиції та зауваження до запропонованого проекту наказу приймаються протягом найближчого місяця.