Кабінет Міністрів пропонує внести зміни до вітчизняного законодавства у сфері дискримінації, привівши його у відповідність до міжнародних стандартів та врахувавши рекомендації європейських експертів у сфері захисту прав людини. Відповідні зміни, які розробляло Міністерство юстиції, були ухвалені 11 лютого, під час засідання Кабінету Міністрів.

За словами Міністра юстиції Олександра Лавриновича, законопроектом пропонується розширити перелік ознак, дискримінація за якими забороняється в Україні, уточнити форми відповідальності за дискримінацію, а також розширити повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у даній сфері.

Так, пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України та гарантувати в національному законодавстві рівність трудових прав громадян – на працю, оплату праці, вільний вибір професії, роду занять і роботи, професійну підготовку і підвищення кваліфікації, перепідготовку, умови праці, об’єднання в професійні спілки тощо.

Пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, якими встановити, що у разі наведення позивачем фактів, які дозволяють припустити, що мала місце дискримінація, обов’язок доказування необґрунтованості позовних вимог у цій частині покладається на відповідача.

Крім того, передбачається внесення змін до базового закону у цій сфері – “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

Зокрема, пропонується надати повноваження Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини у сфері запобігання та протидії дискримінації. Серед іншого, дану посадову особу пропонується наділити правом звертатися до суду із заявами про дискримінацію, особисто або через свого представника брати участь у судовому процесі, вносити рекомендації щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, надавати висновки у справах про дискримінацію на вимогу суду.

Також, пропонується віднести до форм дискримінації такі дії як «оголошений намір про дискримінацію», «підбурювання до дискримінації», «пособництво у дискримінації». Передбачається уточнити види відповідальності, що нестимуть особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації, – цивільну, адміністративну та кримінальну.

Крім того, планується уточнити терміни «дискримінація», «непряма дискримінація», «оголошений намір про дискримінацію», «певні ознаки», «пособництво у дискримінації», «пряма дискримінація». А також – поширити дію цього закону на всіх юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб, які перебувають на території України.

Джерело: Міністерство юстиції України