У Вікіпедії з’явилася навдивовижу адекватна стаття, присвячена поняттю «пропаганда гомосексуалізму». Автори аналізують витоки та інтерпретації цього терміну, використання його різними політичними силами та громадськими організаціями, а також наводять аргументи різних сторін у дискусії про те, чи може існувати така пропаганда в принципі.