Вікіпедія про «пропаганду гомосексуалізму»

У Вікіпедії з’явилася навдивовижу адекватна стаття, присвячена поняттю «пропаганда гомосексуалізму». Автори аналізують витоки та інтерпретації цього терміну, використання його різними політичними силами та громадськими організаціями, а також наводять аргументи різних...